Clip: Hàn dưới nước

Hàn dưới nước còn khá mới mẻ với đa số những người quan tâm đến ngành hàn công nghiệp ở Việt nam. Nhưng thực tế, hàn và cắt dưới nước đã được sử dụng khá nhiều ở Việt nam cho các công trình dầu khí, cầu cảng biển, cứu hộ, trục vớt tàu, v.v...
 
 

Hotline tư vấn kỹ thuật: 0989 62 3858

Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292