Các thuật ngữ và ký hiệu mối hàn (tiếp theo 1)

Phần tiếp:Bài liên quan

Ký hiệu hàn theo ISO và AWS

Ký hiệu hàn theo ISO và AWS

Đây là tài liệu ký hiệu hàn theo ISO và AWS bằng file PDF, nếu các bạn không xem được vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome ...

Hotline tư vấn kỹ thuật: 0989 62 3858

Email: info@ararat.vn - Phone: 024 6650 7292