Các thuật ngữ và ký hiệu mối hàn


Còn nữa...

Bài liên quan

Ký hiệu hàn theo ISO và AWS

Ký hiệu hàn theo ISO và AWS

Đây là tài liệu ký hiệu hàn theo ISO và AWS bằng file PDF, nếu các bạn không xem được vui lòng sử dụng trình duyệt Chrome ...

Hotline tư vấn kỹ thuật:

Email: - Phone: